Media Coverage

February 24, 2022 ♟ Yahoo News / LINK ↗
February 24, 2022 ♟ Pure People / LINK ↗
February 24, 2022 ♟ Mondial News / LINK ↗
February 23, 2022 ♟ Mangas Made in FR / LINK ↗
February 19, 2022 ♟ Manga News / LINK ↗
February 15, 2022 ♟ Monaco Life / LINK ↗
February 11, 2022 ♟ meltY. / LINK ↗
January 22, 2022 ♟ O-Taku Manga Lounge
December 10, 2021 ♟ Monaco Info / LINK ↗
December 8, 2021 ♟ RFI / LINK ↗
December 4, 2021 ♟ Monaco Info / LINK ↗
November 24, 2021 ♟ Manga News / LINK ↗
November 20, 2021 ♟ TV5Monde / LINK ↗
November 19, 2021 ♟ TEAM MANGA / LINK ↗
November 16, 2021 ♟ Chess & Strategy / LINK ↗
November 15, 2021 ♟ MonacoTribune / LINK ↗
November 13, 2021 ♟ Mr. Sofian Le GEEK.
November 11, 2021 ♟ Monaco Info / LINK ↗
November 11, 2021 ♟ Chess.com / LINK ↗
November 7, 2021 ♟ TV5Monde / LINK ↗